hipergovazd.am

hy_AM

HTC - հայտարարություն

Հայտարարություններ 1 մինչեւ 2 ից 2 |

Մտցնել հայտարարությունը այստեղ

před 5 lety - Առաջարկություններ | HDC Galaxy S4 N9502 Phone Style: Bar, multi-touch screen, 5.0 inch Capacitive touchscreen Operating System: Android 4.2.1 OS Processor: MTK6589 Quad Core 1.2GHz Display reulotion: 1280*720 pixel ...  

Գինը` 140 €
Ապարան Georg Klaus

před 5 lety - Առաջարկություններ | · Model: HDC Galaxy S3 i9300 EX · Phone Style: Bar, multi-touch screen, 4.7 inch Capacitive touchscreen · Operating System: Android 4.0 OS · Processor: Dual-core MTK6577 1.2GHz · Display reulotion ...  

Գինը` 125 €
Ապարան Georg Klaus

01
Հայտարարություններ 1 մինչեւ 2 ից 2 |

Մտցնել հայտարարությունը այստեղ