hipergovazd.am

hy_AM

Cheap phone calls around the world - more than just VOIP

12/11/13 23:53:11 | Առաջարկություններ | VoIP հեռախոսներ, Skype
Voice over IP premium quality without restrictions True landline number in many EU countries and worldwide. Super cheap phone calls worldwide . - No monthly fee - No set up fee - No minimum turnover - Answering machine - Itemized - Call lists , call forwarding - Move the phone with ap ... ps for iPhone , iPad , Android - Pre-configured softphones for all major operating systems Calls even without internet access: If you do not have Internet or your provider the use of VOIP is blocked, then you can take advantage of the low rates with " Call Through " . Call one of the many call-through landline numbers worldwide , enter your PIN and the destination number and make calls as to our low rates. Even without use own computer, such as a vacation our service! For this, you can use our service " webphone " worldwide. Login eg in a hotel or Internet cafe on our website. There is then an applet loaded into the browser from which you can then easily make calls - without any software installation. Of course you can also use webphone home. Save up to 20 % - Purchase of minute packages possible Join now for free and test it with starting credit ! www.EASYCOM.tk

Գինը:0 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632340

WWW ուղեցույց:http://www.easycom.tk

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`